Πάροχοι ενέργειας

Αξιοποιείστε πελάτες που εμμένουν σε συναλλαγές με μετρητά, αποκομίστε πρόσθετα έσοδα και ελαττώστε την πιθανότητα αθέτησης πληρωμών

Μειώστε το κόστος δαπανηρών διαδικασιών πληρωμής με μετρητά, όπως μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής ή ταμεία στο κέντρο εξυπηρέτησης. Αποφύγετε τις διαδικασίες όχλησης για το ρεύμα καθώς και τις αποσυνδέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες
Δείτε πώς λειτουργεί
Βήμα #1

Λήψη Barcode

Ο πελάτης λαμβάνει ένα Barcode μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή προσωπικά με φυσική παρουσία στη θυρίδα εξυπηρέτησης.
Βήμα #2

Πληρωμή στον λιανικό συνεργάτη

Το Barcode σαρώνεται στο παράρτημα ενός λιανικού συνεργάτη της viafintech κι ο πελάτης πληρώνει τον λογαριασμό ή την υπενθύμιση πληρωμής.
Βήμα #3

Λήψη επιβεβαίωσης

Λαμβάνετε γρήγορα επιβεβαίωση της πληρωμής.
Περιπτώσεις εφαρμογής
Λύσεις

API

Χρησιμοποιείται για την άμεση ενοποίηση με το σύστημα ERP, ούτως ώστε να διεξαχθούν όλες οι διαδικασίες.

SFTP

Χρησιμοποιείται για μαζικές διαδικασίες, π.χ. στην περίπτωση αποστολής οχλήσεων, ανεξάρτητα από το σύστημα ERP.

Cash Desk

Εφαρμόστε τη διεπαφή βάσει Web για τη δημιουργία ατομικών Barcode, τα οποία χρησιμοποιούνται π.χ. σε κέντρα υπηρεσιών ή κατά την απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία.

Συνεργάτες ενοποιημένων συστημάτων

Σας φαίνεται ενδιαφέρον?

Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων