Λύσεις

Η σωστή λύση για την επιχείρησή σας

API

Χρησιμοποιήστε μια πλήρως αυτοματοποιημένη API για να εκτελέσετε όλες τις διαδικασίες σας.

SFTP

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία Barcode σε μια μαζική διαδικασία, π.χ. στην αποστολή υπενθυμίσεων.

viafintech Application

Χρησιμοποιήστε τη API βάσει Web για τη δημιουργία ατομικών Barcode, όπως για παράδειγμα στην είσπραξη τηλεφωνικών τελών.

Partners

Για την υλοποίηση των λύσεων viacash, οι έμπειροι συνεργάτες μας θέτουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στη διάθεσή σας. Ευχαρίστως μπορούμε να σας υποστηρίξουμε κατά την αναζήτηση του κατάλληλου συνεργάτη.